Audi R8 621 PS

8 Stunden (Mo-Do) inkl. 100km

24 Stunden (Mo-Do) inkl. 150km

24 Stunden (Fr-So) inkl. 150km

Wochenende (Fr-So) inkl. 300km

1 Woche inkl. 700km

1 Monat inkl. 2.500km

50 km Paket:

100 km Paket:

Kaution:

Selbstbeteiligung:

Ab 21 Jahren mieten

299,-

449,-

499,-

899,-

1999,-

5999,-

129,-

249,-

2.500,-

5.000,-

Audi R8 621 PS

299,-
8 Stunden (Mo-Do) inkl. 100km

449,-
24 Stunden (Mo-Do) inkl. 150km

499,-
24 Stunden (Fr-So) inkl. 150km

899,-
Wochenende (Fr-So) inkl. 300km

1.999,-
1 Woche inkl. 700km

5.999,-
1 Monat inkl. 2.500km

129,-
50 km Paket

249,-
100 km Paket

2.500,-
Kaution

5.000,-
Selbstbeteiligung

Ab 21 Jahren mieten

Menü